Provozní řád

Každý návštěvník minigolfového hřiště je povinen seznámit se s provozním řádem a pravidly.

Vstup do prostoru hřiště je povolen pouze osobám s platnou vstupenkou a zaplaceným vstupným.

Na hrací ploše se nachází 18 jamek. Každá dráha má své pořadové číslo (1-18), které je umístěno na začátku každé dráhy. Hra začíná u dráhy číslo 1 a končí u dráhy číslo 18.

Na hrací dráhy je přísný zákaz vstupu s ohledem na možnost zničení. Za zničení dráhy se účtuje poplatek 5.000 Kč.

Přístup na hřiště mají hráči ve věku od 3 let. Dětem do 10 let je vstup na hřiště umožněn pouze v doprovodu dospělé osoby. Rodiče plně odpovídají za své děti a škody, které děti příp. způsobí.

Každý hráč je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby při hře nedošlo k ohrožení ostatních hráčů.

Osobám v podnapilém stavu nebude umožněn vstup na hrací plochu.

Při porušení provozního řádu minigolfového hřiště, má provozovatel právo ukončit předčasně hru a vykázat hráče z areálu, bez nároku hráče na vrácení vstupného.

Respektujte, prosím, že hřiště je plně nekuřácké.

Na hřišti je zakázáno konzumovat jídlo, povoleno je konzumovat pouze občerstvení, které bylo zakoupeno v areálu.

Na hřišti platí přísný zákaz poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení.

Při ztrátě hole se účtuje poplatek 500 Kč a při ztrátě míčku poplatek 100 Kč.